Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 60/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy odszkodowaniu przesłanką jest wystąpienie szkody, czyli - najprościej rzecz ujmując - niekorzystnej zmiany statusu majątkowego osoby poszkodowanej, stanowiącej zwykłe (normalne) następstwo czynu. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: G. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. W. : - kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 105/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powodów nie zasługiwało na uwzględnienie z tego względu, że nie dotrzymali rocznego terminu zawitego jaki przewidziany jest dla wystąpienia z powództwem o ochronę posiadanej służebności gruntowej, natomiast sposobu korzystania przez nich z nieruchomości pozwanego po wyzuciu ich z posiadania służebności nie można nazwać już (...)
Sygn. akt: I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekr. sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa W. P. , M. P. przeciwko J. T. (1) o ochronę posiadania I oddala powództwo, II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 497 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 145/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji zatem, gdy zarzuty wobec nakazu zapłaty skutecznie dotyczą tylko kwestii rozłożenia świadczenia zasądzonego nakazem zapłaty na raty, sąd nie uchylając nakazu zapłaty, lecz utrzymując go w mocy, może stosownie do treści art. 320 kpc rozłożyć zasądzone nim świadczenie na raty. Nie można jednak w tej fazie postępowania zastosować art. (...)
Sygn. akt: I C 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 11 października 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko O. o zapłatę kwoty 9.200 zł 1 uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej dnia 2.02.2017 r. sygn. I Nc (...) w zakresie 300
Czytaj więcej»

I C 238/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: po przeprowadzonym postępowaniu rozpoznawczym w sprawie o świadczenie, dłużnik, który nie podniósł we właściwym trybie stosownych zarzutów materialnoprawnych traci możliwość ich powoływania w postępowaniu o ustalenie ze względu na brak interesu prawnego
Sygn. akt: I C 238/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichoń Protokolanta: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Sudoł po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko O. (...) z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki I oddala powództwo, II przyznaje r.pr. K. K. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 346/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zbywający prawo własności bądź dysponujący innym prawem zbywalnym nie może rozporządzić swoim prawem w szerszym zakresie, niż jemu samemu przysługuje
Sygn. akt I C 364/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: B. S. przeciwko: K. (...) z siedzibą w W. o: zapłatę kwoty 15.000, 00 zł I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. S. na rzecz pozwanego K. (...) z/s w W. kwotę 3.617
Czytaj więcej»

I Ns 4/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skarga o wznowienie postępowania jest bowiem środkiem prawnym o mieszanym charakterze łączącym pozew/wniosek ze środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko prawomocnemu orzeczeniu sądu
Sygn. akt I Ns 4/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: W. J. (1) , J. Ł. (1) , B. B. przy udziale: E. L. , M. B. , J. L. (1) , S. H. , S. L. (1) , J. L. (2) , S. L. (2) , T. L. (1) , D. L. , T. L. , M. L. , J. L. (3) , K. M. reprezentowanej przez kuratora A.
Czytaj więcej»

I Ns 58/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mógłby w postępowaniu rozgraniczeniowym ustalić inny niż przyjęty do uwłaszczeń stan posiadania, niemniej jednak z przeprowadzonego postępowania dowodowego wniosku takiego nie da się wyciągnąć. Wprawdzie strony jak i świadkowie, w miarę zgodnie potwierdzali, że wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomości bądź ich poprzednicy prawni (...)
Sygn. akt I Ns 58/15 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: M. G. , P. G. , S. G. i Z. W. (1) przy udziale:, A. F. , J. F. (1) , J. F. (2) , K. F. , J. G. (1) , A. P. , M. R. , L. Z. o: rozgraniczenie p o s t a n a w i a 1 dokonać rozgraniczenia między nieruchomością
Czytaj więcej»

I Ns 124/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo tylko korzystanie z drogi poprzez przechodzenie, przejeżdżanie czy przegon nie prowadzi do jej nabycia w drodze zasiedzenia.
Sygn. akt I Ns 124/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: sek. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: B. K. przy udziale: E. K. (1) , K. S. , J. B. , J. T. (1) , Ł. N. , D. N. , W. T. , Z. S. , W. O. , K. Z. , E. K. (2) , M. K. (1) , T. K. , M. P. , S. S. , J. S. o: zasiedzenie p o s t a n a w i a
Czytaj więcej»

I Ns 150/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku testamentu zastrzeżenie warunku odbywa się poprzez użycie odpowiednich słów czy sformułowań typu „pod warunkiem” „jeżeli”, „na wypadek, gdyby” i inne podobne, z których jasno wynika, że testator powołuje do spadku konkretną osobę w zamian za konkretne jej zachowanie, które jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Art. 58 kc nie może (...)
Sygn. akt I Ns 150/17 POSTANOWIENIE 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z wniosku M. W. z udziałem P. W. , A. P. , S. K. o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. p o s t a n a w i a I stwierdzić, że spadek po J. W. c. M. i A. , zmarłej dnia (...) 2017 roku w K. , mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w K. ,
Czytaj więcej»

I C 85/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-07-17

Data publikacji: 2019-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Mimo oczywistej sprzeczności oświadczenia pozwanej w odpowiedzi na pozew z treścią jego uzasadnienia gdzie wskazuje, że powództwo winno być oddalone, oświadczenie takie wiąże Sąd w zakresie w jakim daje się pogodzić z żądaniem pozwu.
Sygn. akt I C 85/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: D. K. (1) przeciwko: M. K. o: wydanie nieruchomość I nakazuje pozwanej M. K. , aby wydała powodowi D. K. (1) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) położonej w W. objętej ks
Czytaj więcej»