Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

I C 123/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-05-30

Data publikacji: 2019-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Funkcją zadatku jest wzmocnienie ochrony interesu strony wiernej umowie przed niebezpieczeństwem jej niewykonania
Sygn. akt I C 123/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: D. W. przeciwko: D. P. o: zapłatę I oddala powództwo II kosztami postępowania obciążyć powódkę w zakresie przez nią poniesionym. Sędzia Sądu Rejonowego Jerzy Czownicki I C 123/19 UZ
Czytaj więcej»

I C 139/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: więź rodzinna jest dobrem osobistym, a za jej zerwanie w skutek śmierci osoby bliskiej wywołanej deliktem, członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne
Sygn. akt I C 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: S. D. przeciwko: P. (...) W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego P. (...) W. na rzecz powoda S. D. kwotę 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 145/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji zatem, gdy zarzuty wobec nakazu zapłaty skutecznie dotyczą tylko kwestii rozłożenia świadczenia zasądzonego nakazem zapłaty na raty, sąd nie uchylając nakazu zapłaty, lecz utrzymując go w mocy, może stosownie do treści art. 320 kpc rozłożyć zasądzone nim świadczenie na raty. Nie można jednak w tej fazie postępowania zastosować art. (...)
Sygn. akt: I C 145/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 11 października 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko O. o zapłatę kwoty 9.200 zł 1 uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej dnia 2.02.2017 r. sygn. I Nc (...) w zakresie 300
Czytaj więcej»

I C 168/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie zachowanie obdarowanego, polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, które, oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.
Sygn. akt I C 168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: J. S. (1) przeciwko: K. S. (1) o: zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje pozwanego K. S. (1) do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ K. S. (1) oświadcza
Czytaj więcej»

I C 346/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zbywający prawo własności bądź dysponujący innym prawem zbywalnym nie może rozporządzić swoim prawem w szerszym zakresie, niż jemu samemu przysługuje
Sygn. akt I C 364/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: B. S. przeciwko: K. (...) z siedzibą w W. o: zapłatę kwoty 15.000, 00 zł I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. S. na rzecz pozwanego K. (...) z/s w W. kwotę 3.617
Czytaj więcej»

I C 358/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro linia obrony pozwanej, polegająca na negacji twierdzeń i dowodów powoda o istnieniu zobowiązania pozwanej i jego wysokości okazała się nieskuteczna, nie przedłożył on zaś żadnych argumentów ani dowodów na poparcie tezy, że pozwana nie jest zobowiązana należało uznać, że – skoro powód dowiódł swego stanowiska zaś pozwana mu skutecznie (...)
Sygn. akt: I C 358/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 947,62 zł I zasądza od pozwanej K. C. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 947,62 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotyc
Czytaj więcej»

I Ns 4/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skarga o wznowienie postępowania jest bowiem środkiem prawnym o mieszanym charakterze łączącym pozew/wniosek ze środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko prawomocnemu orzeczeniu sądu
Sygn. akt I Ns 4/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: W. J. (1) , J. Ł. (1) , B. B. przy udziale: E. L. , M. B. , J. L. (1) , S. H. , S. L. (1) , J. L. (2) , S. L. (2) , T. L. (1) , D. L. , T. L. , M. L. , J. L. (3) , K. M. reprezentowanej przez kuratora A.
Czytaj więcej»

I Ns 58/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mógłby w postępowaniu rozgraniczeniowym ustalić inny niż przyjęty do uwłaszczeń stan posiadania, niemniej jednak z przeprowadzonego postępowania dowodowego wniosku takiego nie da się wyciągnąć. Wprawdzie strony jak i świadkowie, w miarę zgodnie potwierdzali, że wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomości bądź ich poprzednicy prawni (...)
Sygn. akt I Ns 58/15 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: M. G. , P. G. , S. G. i Z. W. (1) przy udziale:, A. F. , J. F. (1) , J. F. (2) , K. F. , J. G. (1) , A. P. , M. R. , L. Z. o: rozgraniczenie p o s t a n a w i a 1 dokonać rozgraniczenia między nieruchomością
Czytaj więcej»

I Ns 150/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku testamentu zastrzeżenie warunku odbywa się poprzez użycie odpowiednich słów czy sformułowań typu „pod warunkiem” „jeżeli”, „na wypadek, gdyby” i inne podobne, z których jasno wynika, że testator powołuje do spadku konkretną osobę w zamian za konkretne jej zachowanie, które jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Art. 58 kc nie może (...)
Sygn. akt I Ns 150/17 POSTANOWIENIE 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z wniosku M. W. z udziałem P. W. , A. P. , S. K. o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. p o s t a n a w i a I stwierdzić, że spadek po J. W. c. M. i A. , zmarłej dnia (...) 2017 roku w K. , mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w K. ,
Czytaj więcej»

I Ns 124/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo tylko korzystanie z drogi poprzez przechodzenie, przejeżdżanie czy przegon nie prowadzi do jej nabycia w drodze zasiedzenia.
Sygn. akt I Ns 124/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: sek. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: B. K. przy udziale: E. K. (1) , K. S. , J. B. , J. T. (1) , Ł. N. , D. N. , W. T. , Z. S. , W. O. , K. Z. , E. K. (2) , M. K. (1) , T. K. , M. P. , S. S. , J. S. o: zasiedzenie p o s t a n a w i a
Czytaj więcej»