Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 105/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Roszczenie powodów nie zasługiwało na uwzględnienie z tego względu, że nie dotrzymali rocznego terminu zawitego jaki przewidziany jest dla wystąpienia z powództwem o ochronę posiadanej służebności gruntowej, natomiast sposobu korzystania przez nich z nieruchomości pozwanego po wyzuciu ich z posiadania służebności nie można nazwać już (...)
Sygn. akt: I C 105/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekr. sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa W. P. , M. P. przeciwko J. T. (1) o ochronę posiadania I oddala powództwo, II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 497 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesią
Czytaj więcej»

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności przedawnienie biegnie od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była (...)
Sygn. akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: Miasta S. W. przeciwko: J. S. o: zapłatę I zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 273,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy złote) z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 168/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez pojęcie „rażącej niewdzięczności” należy rozumieć tylko takie zachowanie obdarowanego, polegające na działaniu lub zaniechaniu skierowanym bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, które, oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.
Sygn. akt I C 168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Kolbuszowej sprawy z powództwa: J. S. (1) przeciwko: K. S. (1) o: zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje pozwanego K. S. (1) do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ K. S. (1) oświadcza
Czytaj więcej»

I C 238/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: po przeprowadzonym postępowaniu rozpoznawczym w sprawie o świadczenie, dłużnik, który nie podniósł we właściwym trybie stosownych zarzutów materialnoprawnych traci możliwość ich powoływania w postępowaniu o ustalenie ze względu na brak interesu prawnego
Sygn. akt: I C 238/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichoń Protokolanta: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Sudoł po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko O. (...) z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki I oddala powództwo, II przyznaje r.pr. K. K. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 346/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zbywający prawo własności bądź dysponujący innym prawem zbywalnym nie może rozporządzić swoim prawem w szerszym zakresie, niż jemu samemu przysługuje
Sygn. akt I C 364/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jerzy Czownicki Protokolant: st. sek. sąd. Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z powództwa: B. S. przeciwko: K. (...) z siedzibą w W. o: zapłatę kwoty 15.000, 00 zł I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. S. na rzecz pozwanego K. (...) z/s w W. kwotę 3.617
Czytaj więcej»

I C 358/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro linia obrony pozwanej, polegająca na negacji twierdzeń i dowodów powoda o istnieniu zobowiązania pozwanej i jego wysokości okazała się nieskuteczna, nie przedłożył on zaś żadnych argumentów ani dowodów na poparcie tezy, że pozwana nie jest zobowiązana należało uznać, że – skoro powód dowiódł swego stanowiska zaś pozwana mu skutecznie (...)
Sygn. akt: I C 358/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolanta: sekretarz sądowy Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 947,62 zł I zasądza od pozwanej K. C. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 947,62 zł (dziewięćset czterdzieści siedem złotyc
Czytaj więcej»

I Ns 4/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2020-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skarga o wznowienie postępowania jest bowiem środkiem prawnym o mieszanym charakterze łączącym pozew/wniosek ze środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko prawomocnemu orzeczeniu sądu
Sygn. akt I Ns 4/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: W. J. (1) , J. Ł. (1) , B. B. przy udziale: E. L. , M. B. , J. L. (1) , S. H. , S. L. (1) , J. L. (2) , S. L. (2) , T. L. (1) , D. L. , T. L. , M. L. , J. L. (3) , K. M. reprezentowanej przez kuratora A.
Czytaj więcej»

I Ns 58/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd mógłby w postępowaniu rozgraniczeniowym ustalić inny niż przyjęty do uwłaszczeń stan posiadania, niemniej jednak z przeprowadzonego postępowania dowodowego wniosku takiego nie da się wyciągnąć. Wprawdzie strony jak i świadkowie, w miarę zgodnie potwierdzali, że wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomości bądź ich poprzednicy prawni (...)
Sygn. akt I Ns 58/15 POSTANOWIENIE dnia 12 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: M. G. , P. G. , S. G. i Z. W. (1) przy udziale:, A. F. , J. F. (1) , J. F. (2) , K. F. , J. G. (1) , A. P. , M. R. , L. Z. o: rozgraniczenie p o s t a n a w i a 1 dokonać rozgraniczenia między nieruchomością
Czytaj więcej»

I Ns 124/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo tylko korzystanie z drogi poprzez przechodzenie, przejeżdżanie czy przegon nie prowadzi do jej nabycia w drodze zasiedzenia.
Sygn. akt I Ns 124/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Czownicki Protokolant: sek. sądowy Bożena Gotkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Kolbuszowej na rozprawie sprawy z wniosku: B. K. przy udziale: E. K. (1) , K. S. , J. B. , J. T. (1) , Ł. N. , D. N. , W. T. , Z. S. , W. O. , K. Z. , E. K. (2) , M. K. (1) , T. K. , M. P. , S. S. , J. S. o: zasiedzenie p o s t a n a w i a
Czytaj więcej»

I Ns 150/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku testamentu zastrzeżenie warunku odbywa się poprzez użycie odpowiednich słów czy sformułowań typu „pod warunkiem” „jeżeli”, „na wypadek, gdyby” i inne podobne, z których jasno wynika, że testator powołuje do spadku konkretną osobę w zamian za konkretne jej zachowanie, które jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Art. 58 kc nie może (...)
Sygn. akt I Ns 150/17 POSTANOWIENIE 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Cichoń Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Kłosowska po rozpoznaniu 6 grudnia 2017 r. w K. na rozprawie sprawy z wniosku M. W. z udziałem P. W. , A. P. , S. K. o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. p o s t a n a w i a I stwierdzić, że spadek po J. W. c. M. i A. , zmarłej dnia (...) 2017 roku w K. , mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w K. ,
Czytaj więcej»