Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

I C 145/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kolbuszowej z 2017-10-11

VI GC 353/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 października 2016

Data publikacji: 30 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut od nakazów zapłaty, treść zarzutów od nakazu, nieznaczna wysokość, uprawnienie do wstrzymania, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, natychmiastowe wykonanie, podstawa do wstrzymania, podstawie weksli, cała kwota, wydział gospodarczy, inspektor, znajdą podstawy, posiedzenie niejawne, postanowienie, październik, leczo, światło, sprawa z powództwa, pozwany, stosunek
Zobacz»

I C 4294/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

zarzut od nakazów zapłaty, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów od nakazu, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • siedziba, zarzut od nakazów zapłaty, postępowanie nakazowe, oda, wykupienie weksli, wniesienie zarzutów od nakazu, weksel własny, weksel za kwotę, zasada na powodzie, dowód nadania, całkowite spełnienie świadczenia, rozliczenie odsetek, cecha druga, druga faza postępowania nakazowego, zdecydowanie niewystarczające, in blanco, zapłata w postępowaniu nakazowym, pozew, odwrócenie ciężaru dowodu, pozew informacji
Zobacz»

I AGz 275/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 1 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, niepowetowana szkoda, skutek wykonania nakazu zapłaty, weksel, podstawa do wstrzymania, wniosek o wstrzymanie, treść zarzutów od nakazu, kurka, wąsik, autor wniosku, deklaracja wekslowa, wyrażenie oceny, odwrócenie skutków, trudna sytuacja finansowa, ewentualne uwzględnienie, pozwany, postępowanie nakazowe, restytucja, ryzyko niemożności
Zobacz»

I ACz 234/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, uchwała zgromadzenia wspólników powódki, pozwany, zarząd w ciągu, niepowetowana szkoda, funkcja członka zarządu, zarzut od nakazów zapłaty, zarząd powódki, zażalenie, umorzenie wierzytelności powoda, prawo wekslowe, potrącenie, razie odwołań, mandat, funkcja prezesa zarządu, rezygnacja z pełnienia funkcji, świadczenie w wysokościach, weksel, wyegzekwowane świadczenie
Zobacz»

I ACz 204/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 7 marca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, cecha prawomocności, futro, zażalenie, podstawie weksli, zasądzone świadczenie, zasądzenie od wierzyciela kosztów, klauzula wykonalności z urzędu, świadczenie na drodze, weksel nakazu zapłaty, powodowy wierzyciel, wniosek powoda o nadanie, warrant, klauzula wykonalności przez sąd, rewers, koszt postępowań zażaleniowy, terminie zarzutów, uchylenie i zasądzenie, regulacja szczególna, czek
Zobacz»

I ACz 485/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, chęć pomocy, niepowetowana szkoda, skutek wykonania nakazu zapłaty, pomoc osób bliskich, zarzut od nakazów zapłaty, poręczenie, wniesienie zarzutów, rodzaj motywów, pozwany, obligatoryjne wstrzymanie, zażalenie, weksel, przypadek wstrzymania, ocena ważności i skuteczności, aktualna sytuacja procesowa, prawdopodobieństwo powstania, skutek wniesienia skargi, dostateczny majątek, wstrzymanie wykonania wyroku
Zobacz»

I C 25/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, wierzytelność, deklaracja wekslowa, postępowanie nakazowe, wykonawcza wykonalność, wydanie nakazu zapłaty, umowa cesji, oznaczenie osoby, cesja wierzytelności, faktura i nota odsetkowa, siedziba, spółka w trybie, klauzula wykonalności postanowienia, plan podziału, suma wekslowa, numer porządkowy, twierdzenie i zarzut, część majątków
Zobacz»

I ACz 492/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, zwrot wyegzekwowanego świadczenia, wstrzymanie wykonania nakazu, zażalenie, wykonalność nakazu zapłaty, koszt postępowań zażaleniowy, dokonywanie merytorycznej oceny zasadności, ocena merytoryczna zasadności zarzutów, zarzut od nakazów zapłaty, proces naprawienia szkody, odzyskanie wyegzekwowanych kwot, zapłata ewentualnego odszkodowania, świadczenie i zapłata, dochodzenie w osobnym procesie, ocena zasadności stanowisk stron, definitywne rozstrzygnięcie, problem z odzyskaniem, położenie prawne, zapłata do czasu, wydanie przedmiotowego postanowienia
Zobacz»

I ACz 721/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 4 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, zażalenie powoda, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, przesłanka wstrzymania wykonalności nakazu, wadliwość doręczenia, natychmiastowa wykonalność orzeczenia, pozwany, istnienie zobowiązania wekslowego, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, przedmiotowa instytucja, nakaz zapłaty z weksla, przesłanka do wstrzymania, aktualny etap, zasadność wydanego nakazu zapłaty, orzekanie w trybie, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty
Zobacz»

VIII Gz 235/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, popełnienie przestępstwa fałszerstwa, górnik, zażalenie, centrum, postępowanie nakazowe z weksla, uzasadniona wątpliwość, pozwane twierdzenie, podstawie weksli, pozwany, powiatowa policja, oddalenie wniosku o wstrzymanie, fakt złożenia zawiadomienia, podrobienie podpisów na dokumentach, zarzut od nakazów zapłaty, zasadność wydanego orzeczenia, wniosek do prokuratury, prokuratura rejonowa w pyrzycach, załączony weksel, przesłanka pozytywnego rozstrzygnięcia
Zobacz»

VIII Gz 43/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, podstawie weksli, warrant, rewers, czek, wniosek o wstrzymanie wykonalności, górnik, postępowanie nakazowe, zażalenie, gorzów wielkopolski, upływ terminu do zaspokojenia, zapłata w postępowaniu nakazowym, postępowanie zażaleniowe, wykonanie nakazów, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł wykonawczy, możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wniosek o uchylenie zabezpieczenia, skutek wstrzymania
Zobacz»

V AGz 79/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2020

Data publikacji: 6 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, wniosek o wstrzymanie wykonalności, niepowetowana szkoda, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, uwzględnienie wniosku o wstrzymanie, rygor natychmiastowej wykonalności wyroku, natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego, zapłata na podstawie weksla, skutek wykonania nakazu, kara umowna, przejęcie zobowiązania, upływ terminu do zaspokojenia, wydanie nakazu zapłaty, owczarek, umowa o przejęcie, zażalenie powódki, wniesienie zarzutów od nakazu, treść zarzutu
Zobacz»

I ACz 651/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień, aneks w aktach
Zobacz»

I ACz 656/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień, aneks w aktach
Zobacz»

I ACz 443/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 lipca 2013

Data publikacji: 14 września 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, umowa pożyczki, zarzut od nakazów zapłaty, weksel in blanco, podstawie weksli, wyrażenie oceny, pozwany, postępowanie nakazowe, wniesienie zarzutów, cała kwota udzielonej pożyczki, warunek wstrzymania, wniosek o wstrzymanie nakazu, środek dowodowy na poparcie, określenie terminu zwrotu, wierzyciel, deklaracja wekslowa, dłużnik, złożenie wniosku o wstrzymanie, zaskarżalność postanowień, aneks w aktach
Zobacz»

II Cz 189/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 marca 2013

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, możliwość wstrzymania, wniesienie zarzutów od nakazu, wniosek o wstrzymanie, podstawie weksli, klauzula wykonalności, potrzeba nadawania, zarzut od nakazów zapłaty, obligatoryjne wstrzymanie, przypadek wstrzymania, prawdopodobieństwo powstania, skutek wniesienia skargi, wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie wykonania wyroku, warrant, zażalenie z mocy, upływ terminu do zaspokojenia, termin do wniesienia zarzutów, oddalenie przez sąd wniosków, rewers
Zobacz»

I ACz 1094/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, weksel, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, upływ terminu do zaspokojenia, zażalenie, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, wniesienie zarzutów, orzeczenie kończące w sprawie, wydanie nakazu zapłaty, wniosek o nadania, zasądzenie roszczenia pieniężnego, oddalenie i przyznanie kosztów, znaczenie dla uwzględnienia, strona powodowa o przyznaniu, orzeczenie w przedmiocie wniosku, wniosek o wstrzymanie wykonalności, żądanie strony powodowej zasądzenia, wydawanie zaskarżonego postanowienia, zaspokojenie roszczenia, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I Cz 186/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2013

Data publikacji: 24 maja 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, wniosek o wstrzymanie wykonalności, niepowetowana szkoda, zarzut od nakazów zapłaty, podstawie weksli, autor wniosku, pozwany, zażalenie, wniesienie zarzutów, restytucja, bank spółdzielczy, cel normatywny, oddalenie wniosku o wstrzymanie, nieskuteczne dążenie, szczególna kompetencja, tytuł wykonawczy, twierdzenie i dowód, zasadność wniosku, należność z wynagrodzenia
Zobacz»

I C 893/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany, świadczenie na raty, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, prawo wekslowe, pozwany, spłata należności, kalendarz spłat, należność z umowy pożyczki, świadczenie na raty, niezapłacone odsetki, opóźnienie, kwota, suma wekslowa, następująca rata, sentencja orzeczenia sądu, miejsce płatności weksla, dochodzona należność główna, postanowienie umowy, pełnomocnik powodów, spełnienie zasądzonego świadczenia, wydanie nakazu zapłaty, postępowanie zwykłe
Zobacz»

I ACz 1632/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniesienie zarzutów, weksel, wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, indos, natychmiastowa wykonalność, wykonalność nakazu zapłaty, cywilna instytucja, charakter podstaw, przymiot, orzeczenie kończące w sprawie, wstrzymanie wykonalności zaskarżonego nakazu, przepis o postępowaniu cywilnym, zarzut od nakazów zapłaty, współpraca stron umowy, przesłanka wstrzymania wykonalności nakazu, sprawa orzeczenia sądu najwyższego, zażalenie, skuteczne wniesienie zarzutów, grunt stosunku podstawowego, realia sprawy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Pastuła
Podmiot udostępniający informację: 
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Cichoń,  Sądu Rejonowego
Data wytworzenia informacji: